Kalite Politikamız

KALİTE PARAMETRELERİMİZ

İyi donanımlı Kalite Kontrol ve AR-GE Laboratuvarları.

Modern üretim makineleri kullanımı.

Kalifiye çalışanın yer aldığı uzman bir kadro ile çalışma fırsatı, İyi dokümantasyon sistemi.

Ürünlerimizin öncü ve yenilikçi yaklaşımlarla üretimi ve oluşturulması.

Müşterilerin beklentilerinin karşılanması.

Etkili lojistik servisi.
Ürün oluşturulmasında ve etiketlemede kanuni ve düzenleyici koşullara uymak.

Üretim sürecinin her aşamasında yüksek standartta hijyen ve sıkı kalite kontrolü sağlamak.

Ürün güvencesi, tolerans ve kalite kontrol konularıyla ilgili oluşabilecek sorulara karşı vaktinde geri dönüş.

Tüketicilerimizin her türlü görüş ve şikayetlerinin Pazarlama Departmanı’na iletilmesini sağlamak.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Sağlıklı tedarikçi ilişkileri kurmak,
Yaptığımız işi bir defada ve doğru olarak yapmak,
Tüm ürünlerimizin kendi piyasa diliminde kesin bir kalite üstünlüğüne sahip olmasını sağlamak,
Maksimum müşteri memnuniyetini sağlamak ve sürdürmek için, yüksek kalitede, güvenilir ürünler sunmak,
Kalite yönetim sistemine ve yasal şartlara uyarak sistemin etkinliğini sürekli iyileştirmek,
Kaynakları etkin kullanarak müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza ve topluma karşı sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmek,
Çalışanlarımıza kendilerini geliştirebilecekleri ve yeteneklerini ortaya çıkartacakları bir çalışma ortamı sunarak sürekli iyileştirme ve verimliliği arttırma yönünde katılımlarını sağlamak,
Tedarikçilerimizi kalite yönetim sistemine dahil ederek özenle seçmek ve eğitmek,
Tüm faaliyetlerimizi sosyal sorumluluk ve çevre bilinci duyarlılığı ile gerçekleştirmek,
Eğitim ve öneri faaliyetleri ile sürekli iyileşme ve geliştirme sağlamak,
Kapasite kullanımı ve verimlilikte yeni teknolojileri takip etmek ve en yüksek kapasiteye ulaşmak,