Tersine Mühendislik

Tersine mühendislik, bir ürünün veya parçanın mevcut bir örneğinden başlayarak, tasarım, yapı ve işlevsellik gibi özelliklerini anlama ve belgeleme sürecidir. Bu yöntem, mevcut bir ürünün iç çalışma prensiplerini, bileşenlerini ve malzemelerini anlamak, yeniden tasarlamak veya geliştirmek için kullanılır.
 • Analiz ve Belgeleme

  İlk adım, mevcut ürünün veya parçanın detaylı bir analizinin yapılması ve belgelenmesidir. Bu, ürünün yapısal, mekanik, elektriksel veya yazılımsal özelliklerinin incelenmesini içerir. Bilgi toplama aşamasında, 3D tarama, ölçüm, görsel inceleme ve veri toplama gibi yöntemler kullanılabilir.
 • Tasarım Geri Alma

  Elde edilen bilgiler temelinde, ürünün orijinal tasarımının oluşturulması veya yeniden oluşturulması işlemi gerçekleştirilir. Bu aşamada, CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) yazılımları ve diğer mühendislik araçları kullanılarak, ürünün 3 boyutlu modellemesi ve teknik çizimleri oluşturulur.
 • Analiz ve İyileştirme

  Tasarım geri alma sürecinden elde edilen veriler, ürünün performansını, maliyetini ve üretilebilirliğini iyileştirmek için analiz edilir. Gerekli revizyonlar ve iyileştirmeler yapılır ve yeni tasarımın doğrulanması için prototipler üretilir.
 • Üretim

  Son aşamada, yeni tasarlanan veya iyileştirilen ürünlerin seri üretime geçilir. Geliştirilmiş tasarımların imalatı için uygun yöntemler ve malzemeler belirlenir ve üretim süreci başlatılır.