DİKMEN SAVUNMA

Bizi Ayakta Tutan Değerler

Şirket değerleri işletmeyi yapıştırıcı gibi bir arada tutar, zorluklar, krizler ve öngörülemeyen risklerden dolayı işletmenin kolay kolay yıkılmamasını sağlar. Kurumlar da temel değerlerin eksikliği sonucu uzun süre ayakta kalamaz, rekabette avantaj yaratamaz, karlı çalışamazlar. Temel değerler işimizin kalitesinin sürekliliğini güvenilirliğini saygınlığını gösterir.
Müşteri Odaklılık
Müşterilerimize yakın olmak, onların beklentilerine uygun risk-getiri analizini doğru yapabilmek, bu analiz doğrultusunda müşterilerimizin varlıklarını artırmak amacıyla gerekli ve arzu edilen kalitede hizmet verebilmek
Ekip Çalışması
İşbirliği ve işbölümü anlayışını etkin bir paylaşma ve dayanışma becerisi ile sinerji yaratarak, verimliliği mümkün olan en üst düzeye çıkartabilmek
Dinamizm ve Yenilikçilik
Alanında uzman ve yetkin insan kaynağı ile piyasa koşullarına en uygun şekilde ve Kurum politikalarımıza sadık kalarak değerlerimiz, hizmetlerimiz ve ürünlerimizin sürekli geliştirilmesi için tükenmeyen bir enerji ile hep daha iyiyi ve yeniyi aramak
Objektiflik ve Tarafsızlık
Sermaye piyasası faaliyetlerinin yerine getirilmesinde müşteri ile ilişkilerin herhangi bir menfaat çatışmasına izin verilmeden yürütülmesi, pay sahiplerimizin doğru, tam ve zamanında bilgilendirilmesi ile piyasalara yönelik yorumlarımızın objektif bir anlayışla yerine getirilmesini sağlamak
Çalışana Değer Vermek
Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile değerlerimize uygun olarak bünyemize kattığımız uzman personelimizin sürekli eğitim ve gelişimini sağlamak; din, dil, ırk ve cinsiyet ayırımı yapmaksızın eşit koşullarda bulunanlara eşit haklar sağlayarak rahat, güvenli ve belirli kariyer planı dahilinde bir insan kaynakları politikası uygulamak
Mükemmeliyetçilik
Hep mükemmel olmaya çalıştıkça, daha da iyi olunacağının bilincinde olmak
Gizlilik
Müşterilerimizin kimlik ve işlemleri ile hisse değerimizi etkileyebilecek içsel bilgi niteliğini taşıyan konularda kanunlar, Kurum politikalarımız ve etik değerlerimiz kapsamında gizlilik esaslarına uymak
Sosyal Sorumluluk
Büyüme ve kâr etme amaçlarımızı yerine getirmeye çalışırken, başta çalışanlarımız, çevre ve diğer içsel ve dışsal unsurların maksimum fayda sağlaması için azami gayret göstermek