DİKMEN SAVUNMA

Sürdürülebilir çevre politikası

Kuruluşumuzdan bu yana çevre güvenliğini, çevreyi korumayı ve tabii kaynakların korunması ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çevresel çalışmalarımızı devamlı iyileştirmeyi hedefledik. Çevre ve global kalkınma etmenleri arasındaki istikrarın sağlanması için, sürdürülebilirlik ilkesi ve çalışmaları altında oluşturduğu Çevre Politikasını sunabilmek için aşağıdaki taahhütleri beyan etmektedir.

• İlgili çevre mevzuatı gereklerini karşılamak,

• Çevre ile ilgili riskleri belirlemek ve bunları azaltmak,

• Çevreyi korumak ve bu ilkeyi tüm çevremize ve dünyaya yaymak,

• Hijyenik ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması,

• Çevre yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek için çalışmak,

• Bünyemizdeki tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre güvenliği sorumluluk bilincini arttırmayı,

• Sürdürülebilir Kalkınmaya dayanaklık edecek faaliyetlerde bulunmak,

• Tüm yenilikleri ve AR-GE çalışmalarını sürekli takip etmek,

• Çevreye duyarlı yatırımlar gerçekleştirmede önder olmak, yeni yatırımların çevresel etkilerini fizibilite ederek, çevrenin korunmasını, sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı işletmelerin kurulmasını sağlamak,

• Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre etkilerini, bilimsel çözümler ile kontrol altına almak ve azaltmak,

• Tedarikçilerimizi yeşil ekonomi çalışmaları konusunda bilinçlendirmek ve özendirmek,

• Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi, taahhüt ve ilan eder.